Aleluja e pashkëve

Aleluja e pashkëve Numri: 211 Aleluja e pashkëve Numri: 211 Etapa e Ecjes Këngët Liturgjike Sipas kohërave dhe liturgjisë Pashkët-Rrëshajët Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Aleluja para ungjillit

Koha e Ardhjes, Krishtlindjeve dhe Gjatë Vitit

Aleluja para ungjillit Koha e Ardhjes, Krishtlindjeve dhe Gjatë Vitit Numri: 212 Koha e Ardhjes, Krishtlindjeve dhe Gjatë Vitit Koha e Ardhjes, Krishtlindjeve dhe Gjatë Vitit Numri: 212 Etapa e Ecjes Këngët Liturgjike Dëgjo Modeli 1 (koha e Ardhjes) Modeli 2 (Ja vjen Mbretëria, Krishtlindje) Modeli 3 (Koha e Rëndomtë) Dëgjo në italisht (Ascolta in […]

Antifona para ungjillit

Koha e Krezhmeve

Antifona para ungjillit Koha e Krezhmeve Numri: 211 Antifona para ungjillit Koha e Krezhmeve Numri: 213 Etapa e Ecjes Këngët Liturgjike Sipas kohërave dhe liturgjisë Krezhme Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Ati ynë

Ati ynë Numri: 214 Ati ynë Numri: 214 Etapa e Ecjes Këngët Liturgjike Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Bekimi i ujit të pagëzimit

Bekimi i ujit të pagëzimit Numri: 215-216 Bekimi i ujit të pagëzimit Numri: 215-216 Etapa e Ecjes Këngët Liturgjike Sipas kohërave dhe liturgjisë Pashkët-Rrëshajët Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Bekimi për kremtimin e pendesës

Bekimi për kremtimin e pendesës Numri: 217 Bekimi për kremtimin e pendesës Numri: 217 Etapa e Ecjes Këngët Liturgjike Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Besojma Apostolike

Besojma Apostolike Numri: 218 Besojma Apostolike Numri: 218 Etapa e Ecjes Këngët Liturgjike Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Carmen ’63

Khs. Poezi ng R.Tagore

Carmen ’63 Khs. Poezi ng R.Tagore Numri: 15 Carmen ’63 Khs. Poezi ng R.Tagore Numri: 15 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Sipas kohërave dhe liturgjisë Gjatë verës, në fund Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Dajenù

Khs. “Haggadah di Pesach”

Dajenù Khs. “Haggadah di Pesach”  Numri: 17-18 Dajenù Khs. “Haggadah di Pesach”  Numri: 17-18 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Sipas kohërave dhe liturgjisë Paqe, Pashkët-Rrëshajët Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Dua të shkoj në Jeruzalem

Khs. Kënga safardite “Irme kero, madre, a Yerushalayim”

Dua të shkoj në Jeruzalem Khs. Kënga safardite “Irme kero, madre, a Yerushalayim” Numri: 29 Dua të shkoj në Jeruzalem Khs. Kënga safardite “Irme kero, madre, a Yerushalayim” Numri: 29 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Sipas kohërave dhe liturgjisë Në fund, Pashkët-Rrëshajët Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes […]

Është i durueshëm

Himn i Shpirtit Shenjtë

Është i durueshëm Himn i Shpirtit Shenjtë Numri: 39 Është i durueshëm Himn i Shpirtit Shenjtë Numri: 39 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Sipas kohërave dhe liturgjisë Në hyrje, Në paqe, Pashkët-Rrëshajët Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Evenu shalom alejem

Khs. Melodi hebraike

Evenu shalom alejem Khs. Melodi hebraike Numri: 38 Evenu shalom alejem Khs. Melodi hebraike Numri: 38 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Sipas kohërave dhe liturgjisë Në paqe Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Flisë së Pashkëve

Khs. Ndjekësorja e Pashkëve

Flisë së Pashkëve​ Khs. Ndjeksorja e Pashkëve Numri: 41 Flisë së Pashkëve Khs. Ndjeksorja e Pashkëve Numri: 41 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Sipas kohërave dhe liturgjisë Pashkët-Rrëshajët Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Hare! Hare! Sot ka lindur shpëtimtari

Kënga e Krishtlindjes

Hare! Hare! Sot ka lindur shpëtimtari Kënga e Krishtlindjes Numri: 43 Hare! Hare! Sot ka lindur shpëtimtari Kënga e Krishtlindjes Numri: 43 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Sipas kohërave dhe liturgjisë Ardhjes-Krishtlindje, Fëmijë Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Himni i Krishtit dritë

Khs. Sh. Gregori Nazianzeni

Himni i Krishtit dritë Khs. Sh. Gregori Nazianzeni Numri: 48 Himni i Krishtit dritë Khs. Sh. Gregori Nazianzeni Numri: 48 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Sipas kohërave dhe liturgjisë Pashkët-Rrëshajët Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Himni i kryqit të lavdishëm

Khs. Anonimi Kuartodeciman, homelia “Pashkët e Shenjta”

Himni i kryqit të lavdishëm Khs. Anonimi Kuartodeciman, homelia “Pashkët e Shenjta” Numri: 189 Himni i kryqit të lavdishëm Khs. Anonimi Kuartodeciman, homelia “Pashkët e Shenjta” Numri: 189 Etapa e Ecjes Katekumenati Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Himni i Pashkëve

Khs. Himni i Pashkëve “Aurora Lucis Rutilat”

Himni i Pashkëve Khs. Himni i Pashkëve “Aurora Lucis Rutilat” Numri: 47 Himni i Pashkëve Khs. Himni i Pashkëve “Aurora Lucis Rutilat” Numri: 47 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Sipas kohërave dhe liturgjisë Pashkët-Rrëshajët Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Ishin dy engjëj

Ishin dy engjëj Numri: 53 Ishin dy engjëj Numri: 53 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Sipas kohërave dhe liturgjisë Fëmijë, Paqe Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Ja pasqyra jonë

Khs. Ode Xlll e Salomonit

Ja pasqyra jonë Khs. Ode Xlll e Salomonit Numri: 191 Ja pasqyra jonë Khs. Ode Xlll e Salomonit Numri: 191 Etapa e Ecjes Katekumenati Sipas kohërave dhe liturgjisë Krezhme Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Ja vjen Hyji im

Kënga e Krishtilndjes

Ja vjen Hyji im Kënga e Krishtilndjes Numri: 56 Ja vjen Hyji im Kënga e Krishtilndjes Numri: 56 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Sipas kohërave dhe liturgjisë Fëmijë, Ardhjes-Krishtlindje Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Kënga e fëmijëve në Vigjiljen e Pashkëve

Khs. “Haggadah di Pesach ” – Melodi hebraike

Kënga e fëmijëve në Vigjiljen e Pashkëve Khs. “Haggadah di Pesach ” – Melodi hebraike Numri: 65 Kënga e fëmijëve në Vigjiljen e Pashkëve Khs. “Haggadah di Pesach ” – Melodi hebraike Numri: 65 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Sipas kohërave dhe liturgjisë Fëmijët, Pashkët-Rrëshajët Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda […]

Lajmi i gëzueshëm i pashkëve

Khs. Exultet

Lajmi i gëzueshëm i pashkëve Khs. Exultet Numri: 219-220 Lajmi i gëzueshëm i pashkëve Khs. Exultet Numri: 219-220 Etapa e Ecjes Këngët Liturgjike Sipas kohërave dhe liturgjisë Pashkët-Rrëshajët Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Lavdi Hyjit në lartësitë qiellore

Lavdi Hyjit në lartësitë qiellore Numri: 221 Lavdi Hyjit në lartësitë qiellore Numri: 221 Etapa e Ecjes Këngët Liturgjike Dëgjo Dy versione Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Le të ngjitet Dhëndri në drurin e kryqit

Khs. Himni i Shën Quodvultdeus-it

Le të ngjitet Dhëndri në drurin e kryqit Khs. Himni i Shën Quodvultdeus-it Numri: 206 Le të ngjitet Dhëndri në drurin e kryqit Khs. Himni i Shën Quodvultdeus-it Numri: 206 Etapa e Ecjes Zgjedhje Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Litanitë e Shenjtërve

Khs. Liturgjia pagëzimore e Vigjiljes së Pashkëve

Litanitë e Shenjtërve Khs. Liturgjia pagëzimore e Vigjiljes së Pashkëve Numri: 222-223 Litanitë e Shenjtërve Khs. Liturgjia pagëzimore e Vigjiljes së Pashkëve Numri: 222-223 Etapa e Ecjes Këngët Liturgjike Sipas kohërave dhe liturgjisë Pashkët-Rrëshajët Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Litanitë pendesore l

Litanitë pendesore l Numri: 224 Litanitë pendesore l Numri: 224 Etapa e Ecjes Këngët Liturgjike Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Litanitë pendesore ll
Lutja Litanike pendesore

Litanitë pendesore ll Lutja Litanike pendesore Numri: 225 Litanitë pendesore ll Lutja Litanike pendesore Numri: 225 Etapa e Ecjes Këngët Liturgjike Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Lutja Eukaristike ll

Modeli 1

Lutja Eukaristike ll Modeli 1 Numri: 226-228 Lutja Eukaristike ll Modeli 1 Numri: 226-228 Etapa e Ecjes Këngët Liturgjike Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Lutja Eukaristike ll

Modeli 2. Gjatë vitit

Lutja Eukaristike ll Modeli 2. Gjatë vitit Numri: 229-231 Lutja Eukaristike ll Modeli 2. Gjatë vitit Numri: 229-231 Etapa e Ecjes Këngët Liturgjike Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Lutja Eukaristike lV

Lutja Eukaristike lV Numri: 232-235 Lutja Eukaristike lV Etapa e Ecjes Këngët Liturgjike Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Mari, e vogla Mari

Himni i Virgjërës Mari

Mari, e vogla Mari Himni i Virgjërës Mari Numri: 91 Mari, e vogla Mari Himni i Virgjërës Mari Numri: 91 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Sipas kohërave dhe liturgjisë Krezhme, Virgjëra Mari Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Maria e Jasna Górës

Himn Virgjës së Częstochowa (Polonia)

Maria e Jasna Górës Himn Virgjës së Częstochowa (Polonia) Numri: 94 Maria e Jasna Górës Himn Virgjës së Częstochowa (Polonia) Numri: 94 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Sipas kohërave dhe liturgjisë Virgjëra Mari Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Maria, Nëna e ecjes së zjarrtë

Himni i Zojës së Mijëvjeçarit të Tretë

Maria, Nëna e ecjes së zjarrtë Himni i Zojës së Mijëvjeçarit të Tretë Numri: 93 Maria, Nëna e ecjes së zjarrtë Himni i Zojës së Mijëvjeçarit të Tretë Numri: 93 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Sipas kohërave dhe liturgjisë Ardhjes-Krishtlindje, Virgjëra Mari Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes […]

Marshimi është i rëndë

Khs. këngë “Spiritual”: “Go Down Moses”

Marshimi është i rëndë Khs. këngë “Spiritual”: “Go Down Moses” Numri: 96 Marshimi është i rëndë Khs. këngë “Spiritual”: “Go Down Moses” Numri: 96 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Sipas kohërave dhe liturgjisë Krezhme Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Melodia për lutje universale

Melodia për lutje universale Numri: 236 Melodia për lutje universale Numri: 236 Etapa e Ecjes Këngët Liturgjike Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Mesia luan për të fituar

Khs. Vitorini nga Pettau, Komenti mbi Zbulesën

Mesia luan për të fituar Khs. Vitorini nga Pettau, Komenti mbi Zbulesën Numri: 98 Mesia luan për të fituar Khs. Vitorini nga Pettau, Komenti mbi Zbulesën Numri: 98 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Sipas kohërave dhe liturgjisë Gjatë Kungimit, Pashkët-Rrëshajët Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Ndjekësorja e ‘Corpus Domini’

Khs. Shën Thomas Akuinas: “Lauda Sion Salvatorem”

Ndjekësorja e ‘Corpus Domini’ Khs. Shën Thomas Akuinas: “Lauda Sion Salvatorem Numri: 102 Ndjekësorja e ‘Corpus Domini’ Khs. Shën Thomas Akuinas: “Lauda Sion Salvatorem Numri: 102 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Sipas kohërave dhe liturgjisë Pashkët-Rrëshajët Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Ndjekësorja e Rrëshajëve – Eja, o Shpirt Shenjt

Ndjekësorja e Rrëshajëve – Eja, o Shpirt Shenjt Numri: 103 Ndjekësorja e Rrëshajëve – Eja, o Shpirt Shenjt Numri: 103 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Sipas kohërave dhe liturgjisë Pashkët-Rrëshajët Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

O Jezus, dashuria ime

O Jezus, dashuria ime Numri: 124 O Jezus, dashuria ime Numri: 124 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Sipas kohërave dhe liturgjisë Gjatë Kungimit, Krezhme Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

O Zot, më ndihmo, O Zot

O Zot, më ndihmo, O Zot Numri: 128 O Zot, më ndihmo, O Zot Numri: 128 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Sipas kohërave dhe liturgjisë Krezhme Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Pëllumbesha e paprishur

Khs. Romano Melode, Kontakia

Pëllumbesha e paprishur Khs. Romano Melode, Kontakia Numri: 130 Pëllumbesha e paprishur Khs. Romano Melode, Kontakia Numri: 130 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Sipas kohërave dhe liturgjisë Pashkët-Rrëshajët, Virgjëra Mari Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Pëllumbesha fluturoi

Khs. Odja XXIV e Salomonit

Je e bukur, mikesha ime Khs. Odja XXIV e Salomonit Numri: 209 Pëllumbesha fluturoi Khs. Odja XXIV e Salomonit Numri: 209 Etapa e Ecjes Zgjedhje Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Populli im

Khs. “Improperia” nga Liturgjia e së Premtes së Madhe

Populli im Khs. “Improperia” nga Liturgjia e së Premtes së Madhe Numri: 134 Populli im Khs. “Improperia” nga Liturgjia e së Premtes së Madhe Numri: 134 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Sipas kohërave dhe liturgjisë Gjatë Kungimit, Krezhme Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Prefacioni i ardhjes

Prefacioni ll i kohës së Ardhjes

Prefacioni i ardhjes Prefacioni ll i kohës së Ardhjes Numri: 238 Prefacioni i ardhjes Prefacioni ll i kohës së Ardhjes Numri: 238 Etapa e Ecjes Këngët Liturgjike Sipas kohërave dhe liturgjisë Ardhjes-Krishtlindje Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Prefacioni i Pashkëve I (Vigjilja e Pashkëve)

Prefacioni i Pashkëve I (Vigjilja e Pashkëve) Numri: 239 Prefacioni i Pashkëve I (Vigjilja e Pashkëve) Numri: 239 Etapa e Ecjes Këngët Liturgjike Sipas kohërave dhe liturgjisë Pashkët-Rrëshajët Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Qengji i Hyjit

Qengji i Hyjit Numri: 243 Qengji i Hyjit Numri: 243 Etapa e Ecjes Këngët Liturgjike Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Ruzarja e kënduar

Ruzarja e kënduar Numri: 244 Ruzarja e kënduar Numri: 244 Etapa e Ecjes Këngët Liturgjike Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Shenjt – Roma 1977

Shenjt – Roma 1977 Numri: 249 Shenjt – Roma 1977 Numri: 249 Etapa e Ecjes Këngët Liturgjike Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Shenjt, Shenjt, Shenjt

1988

Shenjt, Shenjt, Shenjt 1988 Numri: 250 Shenjt, Shenjt, Shenjt 1988 Numri: 250 Etapa e Ecjes Këngët Liturgjike Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Shenjt

1982

Shenjt 1982 Numri: 245 Shenjt 1982 Numri: 245 Etapa e Ecjes Këngët Liturgjike Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Shenjt

Melodia hebraike

Shenjt Melodia hebraike Numri: 248 Shenjt Melodia hebraike Numri: 248 Etapa e Ecjes Këngët Liturgjike Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Shenjti e larit

Shenjti e larit Numri: 247 Shenjti e larit Numri: 247 Etapa e Ecjes Këngët Liturgjike Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Shenjti i kasollave

Shenjti i kasollave Numri: 246 Shenjti i kasollave Numri: 246 Etapa e Ecjes Këngët Liturgjike Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Shkojmë, tashmë barinj

Kënga e Krishtlindjes

Shkojmë, tashmë barinj Kënga e Krishtlindjes Numri: 152 Shkojmë, tashmë barinj Kënga e Krishtlindjes Numri: 152 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Sipas kohërave dhe liturgjisë Ardhjes-Krishtlindje, Fëmijë Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Shlom Lech Marìam

Të falemi Mari në aramaishten e lashtë

Shlom Lech Marìam Të falemi Mari në aramaishten e lashtë Numri: 154 Shlom Lech Marìam Të falemi Mari në aramaishten e lashtë Numri: 154 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Sipas kohërave dhe liturgjisë Virgjëra Mari Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Si kullon mjalti

Khs. Odja XL e Salomonit

Si kullon mjalti Khs. Odja XL e Salomonit Numri: 210 Si kullon mjalti Khs. Odja XL e Salomonit Numri: 210 Etapa e Ecjes Zgjedhje Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Si një dele qe sheh

Khs. Romano Melode, Kontakia

Si një dele qe sheh Khs. Romano Melode, Kontakia Numri: 145 Si një dele qe sheh Khs. Romano Melode, Kontakia Numri: 145 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Sipas kohërave dhe liturgjisë Gjatë Kungimit, Pashkët-Rrëshajët, Krezhme, Virgjëra Mari Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Sikurse hovi i zemërimit

Khs. Odja Vll e Salomonit

Sikurse hovi i zemërimit Khs. Odja Vll e Salomonit Numri: 199 Sikurse hovi i zemërimit Khs. Odja Vll e Salomonit Numri: 199 Etapa e Ecjes Katekumenati Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Stabat Mater Dolorosa

Khs. Ode e shek. Xlll që i atribuohet Jacopone da Todi

Stabat Mater Dolorosa Khs. Ode e shek. Xlll që i atribuohet Jacopone da Todi Numri: 148 Stabat Mater Dolorosa Khs. Ode e shek. Xlll që i atribuohet Jacopone da Todi Numri: 148 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Sipas kohërave dhe liturgjisë Gjatë Kungimit, Krezhme, Virgjëra Mari Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm […]

Te deum

Te deum Numri: 251 Te deum Numri: 251 Etapa e Ecjes Këngët Liturgjike Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Të falem mbretëresha e qiejve

Khs. Antifona Virgjëres Mari në Pasmbrëmësoren: Të falem Mbretëresha e Qiejve

Të falem mbretëresha e qiejve Khs. Antifona Virgjëres Mari në Pasmbrëmësoren: Të falem Mbretëresha e Qiejve Numri: 160 Të falem mbretëresha e qiejve Khs. Antifona Virgjëres Mari në Pasmbrëmësoren: Të falem Mbretëresha e Qiejve Numri: 160 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Sipas kohërave dhe liturgjisë Virgjëra Mari Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret […]

Të falem Mbretëreshë

Salve Regina

Të falem Mbretëreshë Salve Regina Numri: 163 Të falem Mbretëreshë Salve Regina Numri: 163 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Sipas kohërave dhe liturgjisë Krezhme, Virgjëra Mari Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Të falemi Mari I

Të falemi Mari I Numri: 160 Të falemi Mari I Numri: 161 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Sipas kohërave dhe liturgjisë Virgjëra Mari Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Të falemi Mari II

1984

Të falemi Mari II 1984 Numri: 162 Të falemi Mari II 1984 Numri: 162 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Sipas kohërave dhe liturgjisë Virgjëra Mari Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Ti e mbulove me turp vdekjen

Khs. Melitone nga Sardi, Homelia e Pashkëve

Ti e mbulove me turp vdekjen Khs. Melitone nga Sardi, Homelia e Pashkëve Numri: 166 Ti e mbulove me turp vdekjen Khs. Melitone nga Sardi, Homelia e Pashkëve Numri: 166 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Sipas kohërave dhe liturgjisë Gjatë Kungimit, Pashkët-Rrëshajët, Virgjëra Mari Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve […]

Ti je shpresa ime, o Zot

Khs. Odja XXIX e Salomonit

Ti je shpresa ime, o Zot Khs. Odja XXIX e Salomonit Numri: 201 Ti je shpresa ime, o Zot Khs. Odja XXIX e Salomonit Numri: 201 Etapa e Ecjes Katekumenati Sipas kohërave dhe liturgjisë Ardhjes-Krishtlindje Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Urì, urì, ura

Kënga e Krishtlindjes

Urì, urì, ura Kënga e Krishtlindjes Numri: 175 Urì, urì, ura Kënga e Krishtlindjes Numri: 175 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Sipas kohërave dhe liturgjisë Ardhjes-Krishtlindje, Fëmijë Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Vetëm për vetëm

Sola a Solo

Vetëm për vetëm Sola a Solo Numri: 177 Vetëm për vetëm Sola a Solo Numri: 177 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Sipas kohërave dhe liturgjisë Gjatë Kungimit, Krezhme, Virgjëra Mari Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Virgjëra e mrekullisë

Khs. Dante Alighieri, Divina Commedia – Paradiso, Canto XXXlll (Komedia Hyjnore)

Virgjëra e mrekullisë Khs. Dante Alighieri, Divina Commedia – Paradiso, Canto XXXlll (Komedia Hyjnore) Numri: 179 Virgjëra e mrekullisë Khs. Dante Alighieri, Divina Commedia – Paradiso, Canto XXXlll (Komedia Hyjnore) Numri: 179 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Sipas kohërave dhe liturgjisë Ardhjes-Krishtlindje, Virgjëra Mari Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve […]