Maria e Jasna Górës

Himn Virgjës së Częstochowa (Polonia)

Numri: 94

Maria e Jasna Górës

Himn Virgjës së Częstochowa (Polonia)

Numri: 94

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Virgjëra Mari

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj