Melodia për lutje universale

Numri: 236

Melodia për lutje universale

Numri: 236

Etapa e Ecjes

Këngët Liturgjike

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj