Marshimi është i rëndë

Khs. këngë “Spiritual”: “Go Down Moses”

Numri: 96

Marshimi është i rëndë

Khs. këngë “Spiritual”: “Go Down Moses”

Numri: 96

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Krezhme

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj