Prefacioni i ardhjes

Prefacioni ll i kohës së Ardhjes

Numri: 238

Prefacioni i ardhjes

Prefacioni ll i kohës së Ardhjes

Numri: 238

Etapa e Ecjes

Këngët Liturgjike

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Ardhjes-Krishtlindje

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj