Besojma Apostolike

Numri: 218

Besojma Apostolike

Numri: 218

Etapa e Ecjes

Këngët Liturgjike

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj