Shenjti i kasollave

Numri: 246

Shenjti i kasollave

Numri: 246

Etapa e Ecjes

Këngët Liturgjike

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj