Antifona para ungjillit

Koha e Krezhmeve

Numri: 211

Antifona para ungjillit

Koha e Krezhmeve

Numri: 213

Etapa e Ecjes

Këngët Liturgjike

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Krezhme

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj