Evenu shalom alejem

Khs. Melodi hebraike

Numri: 38

Evenu shalom alejem

Khs. Melodi hebraike

Numri: 38

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Në paqe

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj