Litanitë pendesore l

Numri: 224

Litanitë pendesore l

Numri: 224

Etapa e Ecjes

Këngët Liturgjike

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj