Bekojeni Zotin

Khs. Psalmi 134 (133) – Melodi hebraike

Bekojeni Zotin Khs. Psalmi 134 (133) – Melodi ebraike Numri: 8 Bekojeni Zotin Khs. Psalmi 134 (133) – Melodi hebraike Numri: 8 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Sipas kohërave dhe liturgjisë Pashkët-Rrëshajët Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Hare! Hare! Sot ka lindur shpëtimtari

Kënga e Krishtlindjes

Hare! Hare! Sot ka lindur shpëtimtari Kënga e Krishtlindjes Numri: 43 Hare! Hare! Sot ka lindur shpëtimtari Kënga e Krishtlindjes Numri: 43 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Sipas kohërave dhe liturgjisë Ardhjes-Krishtlindje, Fëmijë Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Ishin dy engjëj

Ishin dy engjëj Numri: 53 Ishin dy engjëj Numri: 53 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Sipas kohërave dhe liturgjisë Fëmijë, Paqe Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Ja vjen Hyji im

Kënga e Krishtilndjes

Ja vjen Hyji im Kënga e Krishtilndjes Numri: 56 Ja vjen Hyji im Kënga e Krishtilndjes Numri: 56 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Sipas kohërave dhe liturgjisë Fëmijë, Ardhjes-Krishtlindje Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Kënga e fëmijëve në Vigjiljen e Pashkëve

Khs. “Haggadah di Pesach ” – Melodi hebraike

Kënga e fëmijëve në Vigjiljen e Pashkëve Khs. “Haggadah di Pesach ” – Melodi hebraike Numri: 65 Kënga e fëmijëve në Vigjiljen e Pashkëve Khs. “Haggadah di Pesach ” – Melodi hebraike Numri: 65 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Sipas kohërave dhe liturgjisë Fëmijët, Pashkët-Rrëshajët Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda […]

Shkojmë, tashmë barinj

Kënga e Krishtlindjes

Shkojmë, tashmë barinj Kënga e Krishtlindjes Numri: 152 Shkojmë, tashmë barinj Kënga e Krishtlindjes Numri: 152 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Sipas kohërave dhe liturgjisë Ardhjes-Krishtlindje, Fëmijë Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Urì, urì, ura

Kënga e Krishtlindjes

Urì, urì, ura Kënga e Krishtlindjes Numri: 175 Urì, urì, ura Kënga e Krishtlindjes Numri: 175 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Sipas kohërave dhe liturgjisë Ardhjes-Krishtlindje, Fëmijë Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj