Kënga e Moisiut – Fundosi në det

Khs. Dal 15, 1-8

Kënga e Moisiut – Fundosi në det Khs. Dal 15, 1-8 Numri: 67 Kënga e Moisiut – Fundosi në det Khs. Dal 15, 1-8 Numri: 67 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Sipas kohërave dhe liturgjisë Pashkët-Rrëshajët Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj