Mbjellësi

Khs. Mk 4, 3-9

Mbjellësi Khs. Mk 4, 3-9 Numri: 194 Mbjellësi Khs. Mk 4, 3-9 Numri: 194 Etapa e Ecjes Katekumenati Dëgjo Dy versione Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj