Bekoje shpirti im, Jahveun

Khs. Psalmi 103 (102)

Bekoje shpirti im, Jahveun Khs. Psalmi 103 (102) Numri: 7 Bekoje shpirti im, Jahveun Khs. Psalmi 103 (102) Numri: 7 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Sipas kohërave dhe liturgjisë Krezhme Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Bekojeni Zotin

Khs. Psalmi 134 (133) – Melodi hebraike

Bekojeni Zotin Khs. Psalmi 134 (133) – Melodi ebraike Numri: 8 Bekojeni Zotin Khs. Psalmi 134 (133) – Melodi hebraike Numri: 8 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Sipas kohërave dhe liturgjisë Pashkët-Rrëshajët Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Brohoritni Zotit

Khs. Psalmi 100 (99)

Brohoritni Zotit Khs. Psalmi 100 (99) Numri: 13 Brohoritni Zotit Khs. Psalmi 100 (99) Numri: 13 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Sipas kohërave dhe liturgjisë Në hyrje, Krezhme Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Çoj sytë drejt maleve

Khs. Psalmi 121 (120)

Çoj sytë drejt maleve Khs. Psalmi 121 (120) Numri: 16 Çoj sytë drejt maleve Khs. Psalmi 121 (120) Numri: 16 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Sipas kohërave dhe liturgjisë Në hyrje, Krezhme Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Deri kur

Khs. Psalmi 13 (12)

Deri kur Khs. Psalmi 13 (12) Numri: 19 Deri kur Khs. Psalmi 13 (12) Numri: 19 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Sipas kohërave dhe liturgjisë Krezhme Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Do ta bekoj Zotin në çdo kohë

Khs. Psalmi 34 (33)

Do ta bekoj Zotin në çdo kohë Khs. Psalmi 34 (33) Numri: 21 Do ta bekoj Zotin në çdo kohë Khs. Psalmi 34 (33) Numri: 21 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Sipas kohërave dhe liturgjisë Në verë, Krezhme Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Do ta marr, do ta ngre kelkun e shpëtimit

Khs. Psalmi 116 (114-115)

Do ta marr, do ta ngre kelkun e shpëtimit Khs. Psalmi 116 (114-115) Numri: 22 Do ta marr, do ta ngre kelkun e shpëtimit Khs. Psalmi 116 (114-115) Numri: 22 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Sipas kohërave dhe liturgjisë Në verë Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale […]

Do të ma tregosh shtegun e jetës

Khs. Psalmi 16 (15)

Do të ma tregosh shtegun e jetës Khs. Psalmi 16 (15) Numri: 23 Do të ma tregosh shtegun e jetës Khs. Psalmi 16 (15) Numri: 23 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Sipas kohërave dhe liturgjisë Në hyrje, Pashkët-Rrëshajët Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Drejt teje po i çoj sytë e mi

Khs. Psalmi 123 (122)

Drejt teje po i çoj sytë e mi Khs. Psalmi 123 (122) Numri: 26 Drejt teje po i çoj sytë e mi Khs. Psalmi 123 (122) Numri: 26 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Sipas kohërave dhe liturgjisë Krezhme Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Dua të këndoj

Khs. Psalmi 57 (56)

Dua të këndoj Khs. Psalmi 57 (56) Numri: 28 Dua të këndoj Khs. Psalmi 57 (56) Numri: 28 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Sipas kohërave dhe liturgjisë Krezhme Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

E dua Zotin

Khs. Psalmi 116 (114-115)

E dua Zotin Khs. Psalmi 116 (114-115) Numri: 31 E dua Zotin Khs. Psalmi 116 (114-115) Numri: 31 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Sipas kohërave dhe liturgjisë Pashkët-Rrëshajët Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Eli, Eli, lamà sabactani

Khs. Psalmi 22 (21)

Eli, Eli, lamà sabactani Khs. Psalmi 22 (21)  Numri: 36-37 Eli, Eli, lamà sabactani Khs. Psalmi 22 (21)  Numri: 36-37 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Sipas kohërave dhe liturgjisë Krezhme Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Faleminderit Jahveut

Khs. Psalmi 136 (135) – Melodi hebraike

Faleminderit Jahveut Khs. Psalmi 136 (135) – Melodi hebraike Numri: 40 Faleminderit Jahveut Khs. Psalmi 136 (135) – Melodi hebraike Numri: 40 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Sipas kohërave dhe liturgjisë Në fillim, Në paqe, Në verë, Në fund, Pashkët-Rrëshajët Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Galdoni o të drejtë në Zotin

Khs. Psalmi 33 (32)

Galdoni o të drejtë në Zotin Khs. Psalmi 33 (32) Numri: 42 Galdoni o të drejtë në Zotin Khs. Psalmi 33 (32) Numri: 42 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Sipas kohërave dhe liturgjisë Pashkët-Rrëshajët Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

I marri mendon që nuk ka Zot

Khs. Psalmi 14 (13)

I marri mendon që nuk ka Zot Khs. Psalmi 14 (13) Numri: 50 I marri mendon që nuk ka Zot Khs. Psalmi 14 (13) Numri: 50 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

I tha Zoti Zotit tim

Khs. Psalmi 110 (109)

I tha Zoti Zotit tim Khs. Psalmi 110 (109) Numri: 51 I tha Zoti Zotit tim Khs. Psalmi 110 (109) Numri: 51 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Sipas kohërave dhe liturgjisë Pashkët-Rrëshajët Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Kam shpresuar, kam shpresuar në Zotin

Khs. Psalmi 40 (39)

Kam shpresuar, kam shpresuar në Zotin Khs. Psalmi 40 (39) Numri: 63 Kam shpresuar, kam shpresuar në Zotin Khs. Psalmi 40 (39) Numri: 63 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Sipas kohërave dhe liturgjisë Krezhme Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Kur Izraeli doli nga Egjipti

Khs. Psalmi 114(113a)

Kur Izraeli doli nga Egjipti Khs. Psalmi 114(113a) Numri: 74 Kur Izraeli doli nga Egjipti Khs. Psalmi 114(113a) Numri: 74 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Sipas kohërave dhe liturgjisë Pashkët-Rrëshajët Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Kur të zgjohem do të ngihem me fytyren tënde o Zot

Khs. Psalmi 17 (16)

Kur të zgjohem do të ngihem me fytyren tënde o Zot Khs. Psalmi 17 (16) Numri: 75 Kur të zgjohem do të ngihem me fytyren tënde o Zot Khs. Psalmi 17 (16) Numri: 75 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Sipas kohërave dhe liturgjisë Krezhme Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve […]

Kur Zoti

Khs. Psalmi 126 (125)

Kur Zoti Khs. Psalmi 126 (125) Numri: 76 Kur Zoti Khs. Psalmi 126 (125) Numri: 76 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Sipas kohërave dhe liturgjisë Në hyrje, Krezhme Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Lartësoni o dyer

Khs. Psalmi 24 (23)

Lartësoni o dyer Khs. Psalmi 24 (23) Numri: 81 Lartësoni o dyer Khs. Psalmi 24 (23) Numri: 81 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Sipas kohërave dhe liturgjisë Hyrje të Eukaristisë Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Lavdërojeni Hyjin

Khs. Psalmi 150

Lavdërojeni Hyjin Khs. Psalmi 150 Numri: 82 Lavdërojeni Hyjin Khs. Psalmi 150 Numri: 82 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Lavdërojeni Zotin prej qiellit

Khs. Psalmi 148

Lavdërojeni Zotin prej qiellit Khs. Psalmi 148 Numri: 83 Lavdërojeni Zotin prej qiellit Khs. Psalmi 148 Numri: 83 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Lavdërojeni Zotin, të gjithë ju o popuj të botës

Khs. Psalmi 117 (116)

Lavdërojeni Zotin, të gjithë ju o popuj të botës Khs. Psalmi 117 (116) Numri: 84 Lavdërojeni Zotin, të gjithë ju o popuj të botës Khs. Psalmi 117 (116) Numri: 84 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Sipas kohërave dhe liturgjisë Hyrje të Eukaristisë Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes […]

Le të arrijë lutja ime deri tek ti

Khs. Psalmi 119 (118)

Le të arrijë lutja ime deri tek ti Khs. Psalmi 119(118) Numri: 85 Le të arrijë lutja ime deri tek ti Khs. Psalmi 119(118) Numri: 85 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Sipas kohërave dhe liturgjisë Ardhjes-Krishtlindje, Hyrje të Eukaristisë Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Le të ngrihet Hyji

Khs. Psalmi 68 (67)

Le të ngrihet Hyji Khs. Psalmi 68 (67) Numri: 87 Le të ngrihet Hyji Khs. Psalmi 68 (67) Numri: 87 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Lum njeriu

Khs. Psalmi 1

Lum njeriu Khs. Psalmi 1 Numri: 89 Lum njeriu Khs. Psalmi 1 Numri: 89 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Lumturi për njeriun që e druan Zotin

Khs. Psalmi 128 (127)

Lumturi për njeriun që e druan Zotin Khs. Psalmi 128 (127) Numri: 88 Lumturi për njeriun që e druan Zotin Khs. Psalmi 128 (127) Numri: 88 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Mëshirë për mua o Hyj, mëshirë për mua

Khs. Psalmi 51 (50)

Mëshirë për mua o Hyj, mëshirë për mua Khs Psalmi 51(50) Numri: 100 Mëshirë për mua o Hyj, mëshirë për mua Khs Psalmi 51 (50) Numri: 100 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Mëshirë për mua o Hyj

Khs. Psalmi 51 (50)

Mëshirë për mua o Hyj Khs. Psalmi 51 (50) Numri: 101 Mëshirë për mua o Hyj Khs. Psalmi 51 (50) Numri: 101 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Mos u zemëro

Khs. Psalmi 37 (36)

Mos u zemëro Khs. Psalmi 37 (36) Numri: 196 Mos u zemëro Khs. Psalmi 37 (36) Numri: 196 Etapa e Ecjes Katekumenati Sipas kohërave dhe liturgjisë Krezhme Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Në dritën tënde o Zot ne shohim dritën

Khs. Psalmi 36 (35)

Në dritën tënde o Zot ne shohim dritën Khs. Psalmi 36 (35) Numri: 253 Në dritën tënde o Zot ne shohim dritën Khs. Psalmi 36 (35) Numri: 253 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Në praninë e engjëjve

Khs. Psalmi 138 (137)

Në praninë e engjëjve Khs. Psalmi 138 (137) Numri: 106 Në praninë e engjëjve Khs. Psalmi 138 (137) Numri: 106 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Dëgjo Dy versione Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Nëse në Zotin unë u strehova

Khs. Psalmi 11 (10)

Nëse në Zotin unë u strehova Khs. Psalmi 11 (10) Numri: 108 Nëse në Zotin unë u strehova Khs. Psalmi 11 (10) Numri: 108 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Sipas kohërave dhe liturgjisë Krezhme Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Nëse sot dëgjoni zërin e tij

Khs. Psalmi 95 (94)

Nëse sot dëgjoni zërin e tij Khs. Psalmi 95 (94) Numri: 109 Nëse sot dëgjoni zërin e tij Khs. Psalmi 95 (94) Numri: 109 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Nëse Zoti nuk e ndërton shtëpinë

Khs. Psalmi 127 (126)

Nëse Zoti nuk e ndërton shtëpinë Khs. Psalmi 127 (126) Numri: 110 Nëse Zoti nuk e ndërton shtëpinë Khs. Psalmi 127 (126) Numri: 110 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Sipas kohërave dhe liturgjisë Hyrje të Eukaristisë Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Ngjitet Hyji mes brohoritjesh

Khs. Psalmi 47 (46)

Ngjitet Hyji mes brohoritjesh Khs Psalmi 47 (46) Numri: 114 Ngjitet Hyji mes brohoritjesh Khs Psalmi 47 (46) Numri: 114 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Sipas kohërave dhe liturgjisë Në paqe, Pashkët-Rrëshajët Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Nuk do të vdes

Khs. Psalmi 118 (117)

Nuk do të vdes Khs. Psalmi 118 (117) Numri: 116-117 Nuk do të vdes Khs. Psalmi 118 (117) Numri: 17-18 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

O Hyj ti je Hyji im

Khs. Psalmi 63 (62)

O Hyj ti je Hyji im Khs. Psalmi 63 (62) Numri: 123 O Hyj ti je Hyji im Khs. Psalmi 63 (62) Numri: 123 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

O Hyj, pashë emrin tënd shpëtomë

Khs. Psalmi 54 (53)

O Hyj, pashë emrin tënd shpëtomë Khs. Psalmi 54 (53) Numri: 122 O Hyj, pashë emrin tënd shpëtomë Khs. Psalmi 54 (53) Numri: 122 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

O Zot mos më qorto në zemërimin tënd

Khs. Psalmi 6

O Zot mos më qorto në zemërimin tënd Khs. Psalmi 6 Numri: 129 O Zot mos më qorto në zemërimin tënd Khs. Psalmi 6 Numri: 129 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Sipas kohërave dhe liturgjisë Krezhme Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

O Zot, Hyji ynë

Khs. Psalmi 8

O Zot, Hyji ynë Khs. Psalmi 8 Numri: 127 O Zot, Hyji ynë Khs. Psalmi 8 Numri: 127 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

O Zot, ti më shqyrton e më njeh

Khs. Psalmi 139 (138), 1-8.23-24

O Zot, ti më shqyrton e më njeh Khs. Psalmi 139 (138), 1-8.23-24 Numri: 197 O Zot, ti më shqyrton e më njeh Khs. Psalmi 139 (138), 1-8.23-24 Numri: 197 Etapa e Ecjes Katekumenati Dëgjo Dy versione Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

O Zot, zemra ime s’ka më pretendime

Khs. Psalmi 131 (130)

O Zot, zemra ime s’ka më pretendime Khs. Psalmi 131 (130) Numri: 198 O Zot, zemra ime s’ka më pretendime Khs. Psalmi 131 (130) Numri: 198 Etapa e Ecjes Katekumenati Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Për dashurinë e vëllezërve të mi

Khs. Psalmi 122 (121) – Melodi hebraike

Për dashurinë e vëllezërve të mi Khs. Psalmi 122 (121) – Melodi hebraike Numri: 131 Për dashurinë e vëllezërve të mi Khs. Psalmi 122 (121) – Melodi hebraike Numri: 131 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Sipas kohërave dhe liturgjisë Paqe Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Përse paganët përbetojnë?

Khs. Psalmi 2

Përse paganët përbetojnë? Khs. Psalmi 2 Numri: 132 Përse paganët përbetojnë? Khs. Psalmi 2 Numri: 132 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Sipas kohërave dhe liturgjisë Krezhme Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Po të thërras

Khs. Psalmi 141 (140)

Po të thërras Khs. Psalmi 141 (140) Numri: 133 Po të thërras Khs. Psalmi 141 (140) Numri: 133 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Sipas kohërave dhe liturgjisë Krezhme Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Pranë Lumenjve të Babilonisë

Khs. Psalmi 137 (136)

Pranë Lumenjve të Babilonisë Khs. Psalmi 137 (136) Numri: 136 Pranë Lumenjve të Babilonisë Khs. Psalmi 137 (136) Numri: 136 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Sipas kohërave dhe liturgjisë Krezhme Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Prej humnerës kah ti po thërras o Zot

Khs. Psalmi 130 (129)

Prej humnerës kah ti po thërras o Zot Khs. Psalmi 130 (129) Numri: 138 Prej humnerës kah ti po thërras o Zot Khs. Psalmi 130 (129) Numri: 138 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Sipas kohërave dhe liturgjisë Krezhme Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Psalmoditë për lavdet e mëngjesit

Psalmoditë për lavdet e mëngjesit Numri: 241-242 Psalmoditë për lavdet e mëngjesit Numri: 241-242 Etapa e Ecjes Këngët Liturgjike Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Sa e bukur, sa e gëzueshme

Khs. Psalmi 133 (132)

Sa e bukur, sa e gëzueshme Khs. Psalmi 133 (132) Numri: 142 Sa e bukur, sa e gëzueshme Khs. Psalmi 133 (132) Numri: 142 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Sipas kohërave dhe liturgjisë Paqe Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Sa të dashura janë banesat e tua

Khs. Psalmi 84 (83)

Sa të dashura janë banesat e tua Khs. Psalmi 84 (83) Numri: 144 Sa të dashura janë banesat e tua Khs. Psalmi 84 (83) Numri: 144 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Sipas kohërave dhe liturgjisë Hyrje të Eukaristisë, Krezhme Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Shijoni e shikoni

Khs. Psalmi 34 (33)

Shijoni e shikoni Khs. Psalmi 34 (33) Numri: 149 Shijoni e shikoni Khs. Psalmi 34 (33) Numri: 149 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Shikoni sa e bukur, shijoni sa e këndshme

Khs. Psalmi 133 (132)

Shikoni sa e bukur, shijoni sa e këndshme Khs. Psalmi 133 (132) Numri: 151 Shikoni sa e bukur, shijoni sa e këndshme Khs. Psalmi 133 (132) Numri: 151 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Sipas kohërave dhe liturgjisë Paqe Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Shikoni sa e bukur

Khs. Psalmi 133 (132) – Melodi hebraike

Shikoni sa e bukur Khs. Psalmi 133 (132) – Melodi hebraike Numri: 150 Shikoni sa e bukur Khs. Psalmi 133 (132) – Melodi hebraike Numri: 150 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Sipas kohërave dhe liturgjisë Paqe Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Shumë më kanë përndjekur në rininë time

Khs. Psalmi 129 (128)

Shumë më kanë përndjekur në rininë time Khs. Psalmi 129 (128) Numri: 158 Shumë më kanë përndjekur në rininë time Khs. Psalmi 129 (128) Numri: 158 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Sikurse dreri dëshiron

Khs. Psalmi 42-43 (41-42)

Sikurse dreri dëshiron Khs. Psalmi 42-43 (41-42) Numri: 147 Sikurse dreri dëshiron Khs. Psalmi 42-43 (41-42) Numri: 147 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Sipas kohërave dhe liturgjisë Krezhme Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Të kam dëftuar mëkatin tim

Khs. Psalmi 32 (31)

Të kam dëftuar mëkatin tim Khs. Psalmi 32 (31) Numri: 164 Të kam dëftuar mëkatin tim Khs. Psalmi 32 (31) Numri: 164 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Sipas kohërave dhe liturgjisë Krezhme Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Te ti, o Zot, e lartësoj shpirtin tim

Khs. Psalmi 25 (24)

Te ti, o Zot, e lartësoj shpirtin tim Khs. Psalmi 25 (24) Numri: 159 Te ti, o Zot, e lartësoj shpirtin tim Khs. Psalmi 25 (24) Numri: 159 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Sipas kohërave dhe liturgjisë Krezhme Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Themelet e tija

Khs. Psalmi 87 (86)

Themelet e tija Khs. Psalmi 87 (86) Numri: 171 Themelet e tija Khs. Psalmi 87 (86) Numri: 171 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Sipas kohërave dhe liturgjisë Në fund të Eukaristisë, Virgjëra Mari Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Ti je më i bukuri

Khs. Psalmi 45 (44)

Ti je më i bukuri Khs. Psalmi 45 (44) Numri: 167 Ti je më i bukuri Khs. Psalmi 45 (44) Numri: 167 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Sipas kohërave dhe liturgjisë Në verë, Në fund të Eukaristisë Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Ti që je besnik

Khs. Psalmi 143 (142)

Ti që je besnik Khs. Psalmi 143 (142) Numri: 168 Ti që je besnik Khs. Psalmi 143 (142) Numri: 168 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Sipas kohërave dhe liturgjisë Në hyrje të Eukaristisë, Krezhme Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Ty o Zot me zërin tim, të thërras në ndihmë

Khs. Psalmi 142 (141)

Ty o Zot me zërin tim, të thërras në ndihmë Khs. Psalmi 142 (141) Numri: 170 Ty o Zot me zërin tim, të thërras në ndihmë Khs. Psalmi 142 (141) Numri: 170 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Sipas kohërave dhe liturgjisë Krezhme Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes […]

Ty, o Zot, të përket himni në Sion

Khs. Psalmi 65

Ty, o Zot, të përket himni në Sion Khs. Psalmi 65 Numri: 169 Ty, o Zot, të përket himni në Sion Khs. Psalmi 65 Numri: 169 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Sipas kohërave dhe liturgjisë Krezhme Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Valët e vdekjes më përfshinin

Khs. Psalmi 18 (17)

Valët e vdekjes më përfshinin Khs. Psalmi 18 (17) Numri: 176 Valët e vdekjes më përfshinin Khs. Psalmi 18 (17) Numri: 176 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Sipas kohërave dhe liturgjisë Në hyrje të Eukaristisë Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Vjen Zoti i veshur me madhështi

Khs. Psalmi 93 (92) – Zb 1, 5-7

Vjen Zoti i veshur me madhështi Khs. Psalmi 93 (92) – Zb 1, 5-7 Numri: 180 Vjen Zoti i veshur me madhështi Khs. Psalmi 93 (92) – Zb 1, 5-7 Numri: 180 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Sipas kohërave dhe liturgjisë Ardhjes-Krishtlindje Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes […]

Zoti është bariu im

Khs. Psalmi 23 (22)

Zoti është bariu im Khs. Psalmi 23 (22) Numri: 183 Zoti është bariu im Khs. Psalmi 23 (22) Numri: 183 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Sipas kohërave dhe liturgjisë Në verë, Pashkët-Rrëshajët Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Zoti është drita dhe shpëtimi im

Khs. Psalmi 27 (26)

Zoti është drita dhe shpëtimi im Khs. Psalmi 27 (26) Numri: 184 Zoti është drita dhe shpëtimi im Khs. Psalmi 27 (26) Numri: 184 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Zoti shpall një lajm të mirë

Khs. Psalmi 68 (67)

Zoti shpall një lajm të mirë Khs. Psalmi 68 (67) Numri: 186 Zoti shpall një lajm të mirë Khs. Psalmi 68 (67) Numri: 186 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Sipas kohërave dhe liturgjisë Në hyrje të Eukaristisë Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj