Në praninë e engjëjve

Khs. Psalmi 138 (137)

Numri: 106

Në praninë e engjëjve

Khs. Psalmi 138 (137)

Numri: 106

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj