O Zot, ti më shqyrton e më njeh

Khs. Psalmi 139 (138), 1-8.23-24

Numri: 197

O Zot, ti më shqyrton e më njeh

Khs. Psalmi 139 (138), 1-8.23-24

Numri: 197

Etapa e Ecjes

Katekumenati

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj