Dua të këndoj

Khs. Psalmi 57 (56)

Numri: 28

Dua të këndoj

Khs. Psalmi 57 (56)

Numri: 28

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Krezhme

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj