Zoti është bariu im

Khs. Psalmi 23 (22)

Numri: 183

Zoti është bariu im

Khs. Psalmi 23 (22)

Numri: 183

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Në verë, Pashkët-Rrëshajët

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj