Mëshirë për mua o Hyj, mëshirë për mua

Khs Psalmi 51(50)

Numri: 100

Mëshirë për mua o Hyj, mëshirë për mua

Khs Psalmi 51 (50)

Numri: 100

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj