Nëse sot dëgjoni zërin e tij

Khs. Psalmi 95 (94)

Numri: 109

Nëse sot dëgjoni zërin e tij

Khs. Psalmi 95 (94)

Numri: 109

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj