I tha Zoti Zotit tim

Khs. Psalmi 110 (109)

Numri: 51

I tha Zoti Zotit tim

Khs. Psalmi 110 (109)

Numri: 51

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Pashkët-Rrëshajët

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj