Ngjitet Hyji mes brohoritjesh

Khs Psalmi 47 (46)

Numri: 114

Ngjitet Hyji mes brohoritjesh

Khs Psalmi 47 (46)

Numri: 114

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Në paqe, Pashkët-Rrëshajët

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj