Lumturi për njeriun që e druan Zotin

Khs. Psalmi 128 (127)

Numri: 88

Lumturi për njeriun që e druan Zotin

Khs. Psalmi 128 (127)

Numri: 88

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj