Sa të dashura janë banesat e tua

Khs. Psalmi 84 (83)

Numri: 144

Sa të dashura janë banesat e tua

Khs. Psalmi 84 (83)

Numri: 144

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Hyrje të Eukaristisë, Krezhme

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj