E dua Zotin

Khs. Psalmi 116 (114-115)

Numri: 31

E dua Zotin

Khs. Psalmi 116 (114-115)

Numri: 31

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Pashkët-Rrëshajët

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj