Përse paganët përbetojnë?

Khs. Psalmi 2

Numri: 132

Përse paganët përbetojnë?

Khs. Psalmi 2

Numri: 132

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Krezhme

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj