Në dritën tënde o Zot ne shohim dritën

Khs. Psalmi 36 (35)

Numri: 253

Në dritën tënde o Zot ne shohim dritën

Khs. Psalmi 36 (35)

Numri: 253

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj