Ty o Zot me zërin tim, të thërras në ndihmë

Khs. Psalmi 142 (141)

Numri: 170

Ty o Zot me zërin tim, të thërras në ndihmë

Khs. Psalmi 142 (141)

Numri: 170

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Krezhme

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj