O Zot mos më qorto në zemërimin tënd

Khs. Psalmi 6

Numri: 129

O Zot mos më qorto në zemërimin tënd

Khs. Psalmi 6

Numri: 129

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Krezhme

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj