O Zot, Hyji ynë

Khs. Psalmi 8

Numri: 127

O Zot, Hyji ynë

Khs. Psalmi 8

Numri: 127

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj