Valët e vdekjes më përfshinin

Khs. Psalmi 18 (17)

Numri: 176

Valët e vdekjes më përfshinin

Khs. Psalmi 18 (17)

Numri: 176

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Në hyrje të Eukaristisë

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj