Më joshe o Zot

Khs. Jer 20, 7-18

Më joshe o Zot Khs. Jer 20, 7-18 Numri: 99 Më joshe o Zot Khs. Jer 20, 7-18 Numri: 99 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj