Më joshe o Zot

Khs. Jer 20, 7-18

Numri: 99

Më joshe o Zot

Khs. Jer 20, 7-18

Numri: 99

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj