Kënga e Jozuehut

Khs. Jz 24, 2-18

Kënga e Jozuehut Khs. Jz 24, 2-18 Numri: 66 Kënga e Jozuehut Khs. Jz 24, 2-18 Numri: 66 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj