Shemà Israel

Khs. Lp 6, 4-9

Shemà Israel Khs. Lp 6, 4-9 Numri: 200 Shemà Israel Khs. Lp 6, 4-9 Numri: 200 Etapa e Ecjes Katekumenati Dëgjo Dy versione Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj