Aleluja e pashkëve

Aleluja e pashkëve Numri: 211 Aleluja e pashkëve Numri: 211 Etapa e Ecjes Këngët Liturgjike Sipas kohërave dhe liturgjisë Pashkët-Rrëshajët Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Aleluja para ungjillit

Koha e Ardhjes, Krishtlindjeve dhe Gjatë Vitit

Aleluja para ungjillit Koha e Ardhjes, Krishtlindjeve dhe Gjatë Vitit Numri: 212 Koha e Ardhjes, Krishtlindjeve dhe Gjatë Vitit Koha e Ardhjes, Krishtlindjeve dhe Gjatë Vitit Numri: 212 Etapa e Ecjes Këngët Liturgjike Dëgjo Modeli 1 (koha e Ardhjes) Modeli 2 (Ja vjen Mbretëria, Krishtlindje) Modeli 3 (Koha e Rëndomtë) Dëgjo në italisht (Ascolta in […]

Antifona para ungjillit

Koha e Krezhmeve

Antifona para ungjillit Koha e Krezhmeve Numri: 211 Antifona para ungjillit Koha e Krezhmeve Numri: 213 Etapa e Ecjes Këngët Liturgjike Sipas kohërave dhe liturgjisë Krezhme Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Ati ynë

Ati ynë Numri: 214 Ati ynë Numri: 214 Etapa e Ecjes Këngët Liturgjike Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Bekimi i ujit të pagëzimit

Bekimi i ujit të pagëzimit Numri: 215-216 Bekimi i ujit të pagëzimit Numri: 215-216 Etapa e Ecjes Këngët Liturgjike Sipas kohërave dhe liturgjisë Pashkët-Rrëshajët Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Bekimi për kremtimin e pendesës

Bekimi për kremtimin e pendesës Numri: 217 Bekimi për kremtimin e pendesës Numri: 217 Etapa e Ecjes Këngët Liturgjike Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Besojma Apostolike

Besojma Apostolike Numri: 218 Besojma Apostolike Numri: 218 Etapa e Ecjes Këngët Liturgjike Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Lajmi i gëzueshëm i pashkëve

Khs. Exultet

Lajmi i gëzueshëm i pashkëve Khs. Exultet Numri: 219-220 Lajmi i gëzueshëm i pashkëve Khs. Exultet Numri: 219-220 Etapa e Ecjes Këngët Liturgjike Sipas kohërave dhe liturgjisë Pashkët-Rrëshajët Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Lavdi Hyjit në lartësitë qiellore

Lavdi Hyjit në lartësitë qiellore Numri: 221 Lavdi Hyjit në lartësitë qiellore Numri: 221 Etapa e Ecjes Këngët Liturgjike Dëgjo Dy versione Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Litanitë e Shenjtërve

Khs. Liturgjia pagëzimore e Vigjiljes së Pashkëve

Litanitë e Shenjtërve Khs. Liturgjia pagëzimore e Vigjiljes së Pashkëve Numri: 222-223 Litanitë e Shenjtërve Khs. Liturgjia pagëzimore e Vigjiljes së Pashkëve Numri: 222-223 Etapa e Ecjes Këngët Liturgjike Sipas kohërave dhe liturgjisë Pashkët-Rrëshajët Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Litanitë pendesore l

Litanitë pendesore l Numri: 224 Litanitë pendesore l Numri: 224 Etapa e Ecjes Këngët Liturgjike Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Litanitë pendesore ll
Lutja Litanike pendesore

Litanitë pendesore ll Lutja Litanike pendesore Numri: 225 Litanitë pendesore ll Lutja Litanike pendesore Numri: 225 Etapa e Ecjes Këngët Liturgjike Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Lutja Eukaristike ll

Modeli 1

Lutja Eukaristike ll Modeli 1 Numri: 226-228 Lutja Eukaristike ll Modeli 1 Numri: 226-228 Etapa e Ecjes Këngët Liturgjike Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Lutja Eukaristike ll

Modeli 2. Gjatë vitit

Lutja Eukaristike ll Modeli 2. Gjatë vitit Numri: 229-231 Lutja Eukaristike ll Modeli 2. Gjatë vitit Numri: 229-231 Etapa e Ecjes Këngët Liturgjike Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Lutja Eukaristike lV

Lutja Eukaristike lV Numri: 232-235 Lutja Eukaristike lV Etapa e Ecjes Këngët Liturgjike Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Melodia për lutje universale

Melodia për lutje universale Numri: 236 Melodia për lutje universale Numri: 236 Etapa e Ecjes Këngët Liturgjike Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Prefacioni i ardhjes

Prefacioni ll i kohës së Ardhjes

Prefacioni i ardhjes Prefacioni ll i kohës së Ardhjes Numri: 238 Prefacioni i ardhjes Prefacioni ll i kohës së Ardhjes Numri: 238 Etapa e Ecjes Këngët Liturgjike Sipas kohërave dhe liturgjisë Ardhjes-Krishtlindje Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Prefacioni i Pashkëve I (Vigjilja e Pashkëve)

Prefacioni i Pashkëve I (Vigjilja e Pashkëve) Numri: 239 Prefacioni i Pashkëve I (Vigjilja e Pashkëve) Numri: 239 Etapa e Ecjes Këngët Liturgjike Sipas kohërave dhe liturgjisë Pashkët-Rrëshajët Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Psalmoditë për lavdet e mëngjesit

Psalmoditë për lavdet e mëngjesit Numri: 241-242 Psalmoditë për lavdet e mëngjesit Numri: 241-242 Etapa e Ecjes Këngët Liturgjike Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Qengji i Hyjit

Qengji i Hyjit Numri: 243 Qengji i Hyjit Numri: 243 Etapa e Ecjes Këngët Liturgjike Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Ruzarja e kënduar

Ruzarja e kënduar Numri: 244 Ruzarja e kënduar Numri: 244 Etapa e Ecjes Këngët Liturgjike Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Shenjt – Roma 1977

Shenjt – Roma 1977 Numri: 249 Shenjt – Roma 1977 Numri: 249 Etapa e Ecjes Këngët Liturgjike Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Shenjt, Shenjt, Shenjt

1988

Shenjt, Shenjt, Shenjt 1988 Numri: 250 Shenjt, Shenjt, Shenjt 1988 Numri: 250 Etapa e Ecjes Këngët Liturgjike Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Shenjt

1982

Shenjt 1982 Numri: 245 Shenjt 1982 Numri: 245 Etapa e Ecjes Këngët Liturgjike Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Shenjt

Melodia hebraike

Shenjt Melodia hebraike Numri: 248 Shenjt Melodia hebraike Numri: 248 Etapa e Ecjes Këngët Liturgjike Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Shenjti e larit

Shenjti e larit Numri: 247 Shenjti e larit Numri: 247 Etapa e Ecjes Këngët Liturgjike Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Shenjti i kasollave

Shenjti i kasollave Numri: 246 Shenjti i kasollave Numri: 246 Etapa e Ecjes Këngët Liturgjike Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Te deum

Te deum Numri: 251 Te deum Numri: 251 Etapa e Ecjes Këngët Liturgjike Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Ungjilli i kënduar

Khs. Lk 22, 28-34

Ungjilli i kënduar Khs. Lk 22, 28-34 Numri: 252 Ungjilli i kënduar Khs. Lk 22, 28-34 Numri: 252 Etapa e Ecjes Këngët Liturgjike Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj