Përgjigjet për lutjet

Numri: 237

Përgjigjet për lutjet

Numri: 237

Etapa e Ecjes

Këngët Liturgjike

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj