Bekimi i ujit të pagëzimit

Numri: 215-216

Bekimi i ujit të pagëzimit

Numri: 215-216

Etapa e Ecjes

Këngët Liturgjike

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Pashkët-Rrëshajët

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj