Ati ynë

Numri: 214

Ati ynë

Numri: 214

Etapa e Ecjes

Këngët Liturgjike

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj