Prefacioni i Pashkëve I (Vigjilja e Pashkëve)

Numri: 239

Prefacioni i Pashkëve I (Vigjilja e Pashkëve)

Numri: 239

Etapa e Ecjes

Këngët Liturgjike

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Pashkët-Rrëshajët

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj