Ruzarja e kënduar

Numri: 244

Ruzarja e kënduar

Numri: 244

Etapa e Ecjes

Këngët Liturgjike

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj