Bekimi për kremtimin e pendesës

Numri: 217

Bekimi për kremtimin e pendesës

Numri: 217

Etapa e Ecjes

Këngët Liturgjike

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj