Lutja Eukaristike ll

Modeli 1

Numri: 226-228

Lutja Eukaristike ll

Modeli 1

Numri: 226-228

Etapa e Ecjes

Këngët Liturgjike

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj