Lutja Eukaristike lV

Numri: 232-235

Lutja Eukaristike lV

Etapa e Ecjes

Këngët Liturgjike

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj