Lajmi i gëzueshëm i pashkëve

Khs. Exultet

Numri: 219-220

Lajmi i gëzueshëm i pashkëve

Khs. Exultet

Numri: 219-220

Etapa e Ecjes

Këngët Liturgjike

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Pashkët-Rrëshajët

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj