Aleluja e pashkëve

Numri: 211

Aleluja e pashkëve

Numri: 211

Etapa e Ecjes

Këngët Liturgjike

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Pashkët-Rrëshajët

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj