Benedictus

Kënga e Zakarisë, Khs. Zb 19, 6-9

Benedictus Kënga e Zakarisë Khs. Zb 19, 6-9 Numri: 10 Benedictus Kënga e Zakarisë Khs. Zb 19, 6-9 Numri: 10 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Kënga e tre të rinjve në furrë – Pjesa 1

Khs. Dan 3, 52-57

Kënga e tre të rinjve në furrë – Pjesa 1 Khs. Dan 3, 52-57 Numri: 69 Kënga e tre të rinjve në furrë – Pjesa 1 Khs. Dan 3, 52-57 Numri: 69 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Kënga e tre të rinjve në furrë – Pjesa 2

Khs. Dan 3, 57-88

Kënga e tre të rinjve në furrë – Pjesa 2 Khs. Dan 3, 57-88 Numri: 70 Kënga e tre të rinjve në furrë – Pjesa 2 Khs. Dan 3, 57-88 Numri: 70 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Sipas kohërave dhe liturgjisë Pashkët-Rrëshajët Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes […]

Lavdërojeni Hyjin

Khs. Psalmi 150

Lavdërojeni Hyjin Khs. Psalmi 150 Numri: 82 Lavdërojeni Hyjin Khs. Psalmi 150 Numri: 82 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Lavdërojeni Zotin prej qiellit

Khs. Psalmi 148

Lavdërojeni Zotin prej qiellit Khs. Psalmi 148 Numri: 83 Lavdërojeni Zotin prej qiellit Khs. Psalmi 148 Numri: 83 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Mëshirë për mua o Hyj, mëshirë për mua

Khs. Psalmi 51 (50)

Mëshirë për mua o Hyj, mëshirë për mua Khs Psalmi 51(50) Numri: 100 Mëshirë për mua o Hyj, mëshirë për mua Khs Psalmi 51 (50) Numri: 100 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Mëshirë për mua o Hyj

Khs. Psalmi 51 (50)

Mëshirë për mua o Hyj Khs. Psalmi 51 (50) Numri: 101 Mëshirë për mua o Hyj Khs. Psalmi 51 (50) Numri: 101 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Nëse sot dëgjoni zërin e tij

Khs. Psalmi 95 (94)

Nëse sot dëgjoni zërin e tij Khs. Psalmi 95 (94) Numri: 109 Nëse sot dëgjoni zërin e tij Khs. Psalmi 95 (94) Numri: 109 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

Nuk do të vdes

Khs. Psalmi 118 (117)

Nuk do të vdes Khs. Psalmi 118 (117) Numri: 116-117 Nuk do të vdes Khs. Psalmi 118 (117) Numri: 17-18 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

O Hyj ti je Hyji im

Khs. Psalmi 63 (62)

O Hyj ti je Hyji im Khs. Psalmi 63 (62) Numri: 123 O Hyj ti je Hyji im Khs. Psalmi 63 (62) Numri: 123 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj

O Zot, Hyji ynë

Khs. Psalmi 8

O Zot, Hyji ynë Khs. Psalmi 8 Numri: 127 O Zot, Hyji ynë Khs. Psalmi 8 Numri: 127 Etapa e Ecjes Prekatekumenati Dëgjo Dëgjo në italisht (Ascolta in italiano) Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale Shpërndaj