Shenjt

1982

Numri: 245

Shenjt

1982

Numri: 245

Etapa e Ecjes

Këngët Liturgjike

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj