Litanitë pendesore ll Lutja Litanike pendesore

Numri: 225

Litanitë pendesore ll Lutja Litanike pendesore

Numri: 225

Etapa e Ecjes

Këngët Liturgjike

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj