Aleluja para ungjillit

Koha e Ardhjes, Krishtlindjeve dhe Gjatë Vitit

Numri: 212

Koha e Ardhjes, Krishtlindjeve dhe Gjatë Vitit

Koha e Ardhjes, Krishtlindjeve dhe Gjatë Vitit

Numri: 212

Etapa e Ecjes

Këngët Liturgjike

Dëgjo

Modeli 1 (koha e Ardhjes)

Modeli 2 (Ja vjen Mbretëria, Krishtlindje)

Modeli 3 (Koha e Rëndomtë)

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj